Zpracování osobních údajů

Kdo jsme

Provozovatelem tohoto webu je společnost Hypokalk s.r.o., IČO 17184908, se sídlem náměstí Svobody 503, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 49621  (to jsme „my“, dále také „Hypokalk“).

Jaké osobní údaje o vás sbíráme a jak s nimi nakládáme

Na tomto webu sbíráme osobní údaje pomocí 2 typů níže uvedených formulářů. Sbíráme veškeré informace ve formuláři, jakmile jej odešlete. Typ využitého formuláře následně ovlivňuje na zpracování a uchování Vašich osobních údajů.

1) Údaje z kontaktního formuláře dostupného v části menu „Kontakt“

Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře není nutnou součástí pro jeho odeslání. Můžete odeslat i pouze vzkaz bez jakýchkoliv osobních údajů. Pokud však požadujete na váš vzkaz odpověď, pak logicky musíte alespoň nějaký kontaktní údaj zanechat. V takovém případě souhlasíte s jeho využitím k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně záležitosti, kterou si přejete vyřešit. Po dořešení této záležitosti Vaše kontaktní údaje smažeme, nebudete-li výslovně vyžadovat opak či nebudeme-li mít zákonný důvod pro jejich uchování, např. v důsledku navázání obchodního vztahu.

2) Formulář „Pomoc se sjednáním hypotečního úvěru“ dostupný přes část menu „Srovnávače“

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Uživatel (to jste Vy) odesláním Formuláře „Pomoc se sjednáním hypotečního úvěru“ (od této části dále jako „Formulář“) společnosti Hypokalk souhlas se zpracováním osobních údajů zadaných ve Formuláři (dále jen „osobní údaje“). 

Účelem zpracování osobních údajů společností Hypokalk je jejich uložení do doby, než budou na základě Vámi projeveného zájmu o pomoc se sjednáním hypotečního úvěru předány některému z vázaných zástupců společnosti Broker Trust, a.s., Hanusova 1411/18, IČO 264 39 719, Praha 4 – Michle, 140 00, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7141  (dále jen „Broker Trust“), která je v seznamech ČNB vedena jako Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, a která je správce osobních údajů v rámci finančních služeb poskytovanými prostřednictvím jejích vázaných zástupců. Vázaní zástupci jsou externí spolupracovníci (zástupci) společnosti Broker Trust vedení v seznamech ČNB jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru Broker Trust. Tito zástupci s Vámi budou za Broker Trust jednat a podílejí na poskytování služeb Broker Trust.

Informace k ochraně osobních údajů a další informace o společnosti Broker Trust najdete souhrnně na této stránce:

https://www.brokertrust.cz/pro-klienty/

Jedním z vázaných zástupců společnosti Broker Trust, kterému mohou být vaše osobní údaje předány je společnost 4fin Better together, a.s., IČO: 060 18 521, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 22413 (dále jen 4fin BT), která spolupracuje se společností Broker Trust při poskytování služeb na finančním trhu a může zpracovávat osobní údaje (potenciálních) klientů v pozici správce i zpracovatele (když se podílí na práci s osobními údaji klientů Broker Trust).

Bližší informace o zpracování osobních údajů společností 4fin BT naleznete na této stránce:

https://www.4fin.cz/wp-content/uploads/2021/04/Informa%C4%8Dn%C3%AD-memorandum.pdf

U společnosti Hypokalk budou vaše osobní údaje smazány, jakmile bude potvrzeno jejich úspěšné předání některému z vázaných zástupců společnosti Broker Trust. 

Jaká máte práva

Uživatel má k poskytnutým osobním údajům vůči správcům údajů tato práva:
  • právo požadovat přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení), jejich opravu (čl. 16 Nařízení) nebo výmaz (čl. 17 Nařízení), popřípadě omezení zpracování (čl. 18 Nařízení),
  • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení),
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 Nařízení),
  • právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (čl. 13 odst. 2 písm. c) Nařízení),
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz (čl. 13 odst. 2 písm. d) Nařízení).

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

S předáním svých osobních údajů dle výše uvedených pravidel souhlasíte odesláním jednotlivých formulářů. Bez předchozího souhlasu se zpracováním osobních údajů není možné formuláře odeslat.